Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (2024)

Metropoolregio Utrecht

583 volgers

 • Deze bijdrage melden

N.a.v. ons dynamische, goedbezochte #Woondeal-debat op PROVADA.Woondeal U10 #MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht

 • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (2)

7

Interessant Commentaar

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  We kijken terug op een goede PROVADA met onze mooie nieuwe stand, toffe sprekers, boeiende ontmoetingen en heerlijke koffie en thee van onze barista op wereldniveau en prijswinnaar Aissam Tallagui. Het gebeurt in onze regio #UtrechtHeartofHealth: #GezondeMensen in een #GezondeLeefomgeving voor een #GezondeSamenleving.#MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht Graag tot ziens op #Provada2025!

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (5)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (6)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (7)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (8)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (9)

   +2

  24

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  Vanmorgen met een inspirerende sessie op onze #MRU-stand op PROVADA en nu in de prijzen gevallen: Mirjam Schmull van Brokkenmakers en programmamanager van Merwede LAB, innovatiemotor voor duurzame gebiedsontwikkeling, heeft net de #Provada2024 Circulaire Inspiratie Hero Award gewonnen🥳Gefeliciteerd!!

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (12)

  9

  2 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Ook vandaag op onze stand 12-23 op PROVADA weer een interessant programma bit.ly/3ViROwC, o.a.: * 10.00 – 10.30 uur Energyhub Gemeente Lopik als kans voor bedrijfsvestiging * 11.00 – 11.30 uur Wijk van de Toekomst - #Bloemenkwartier in Gemeente Woerden: integrale aanpak openbare ruimte * 12.00 – 12.30 uur Genomineerd Merwede LAB: innovatiemotor voor duurzame gebiedsontwikkelingEn #MRU zoekt jouw talent : * 10.30u Maurits Hoeve (dir MRU) over onze dynamische regio bit.ly/3VaVLmW * Vanaf 11.30 MRU Nu! Open Huis voor talent, met lunch.Het gebeurt in onze regio #UtrechtHeartofHealth: gezonde mens in een gezonde leefomgeving voor een gezonde samenleving.Ook nieuwsgierig geworden? Kom om 10.00 uur naar onze stand! #MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (17)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (18)

  7

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Het #Woondealdebat van #MRU op PROVADA is goed bezocht. Onder leiding van Judith de Jonge gaven Marja Appelman, Dolf Smolenaers Aafke van der Werf Remco de Maaijer en Eelco Eerenberg hun visie aan de hand van 4 stellingen:1) We bouwen door, maar niet snel genoeg》 Loslaten van grenzen, van type woningen tot infra en meer2) Overheid en markt moeten echt alles uit de kast halen en niet op elkaar wachten》Bijv: #UtrechtseAanpak: waardoor komen projecten niet van de grond en wat is ervoor nodig om dat op te lossen/vooruit te helpen. Dat kan betekenen versoepelen van de regels.》BZK: beter bij elkaar in de keuken kijken, eerder aan tafel om 'no go's' te voorkomen》In Hoofdlijnenakkoord is geld ge-'earmarked' -heel fijn!- maar dat is geen structureel geld》Als regio #U10 beter worden in gezamenlijke aanpak, ook samenwerking in de uitvoering.》Ook BZK biedt daarin hulp!3) 2/3e betaalbaar kan alleen als corporaties beter in positie zijn》Hoe zorgen voor goede verdeling? Uitgangspunten veranderen》Financiële uitdagingen voor gemeenten- wordt herkend door andere gemeenten》Geld optimaal laten 'renderen': zoveel mogelijk geld naar de realisatie, geen eindeloze procedures》Langjarige realisatie zoals afgesproken en tijdig de programmering aan de marktaangeven, dan kom je eerder met elkaar om tafel.》Langjarige prestatieafspraken maken.4) Met #flexwoningen bouwen we echt veel sneller》Programmeer flexwoningen ook flexibel/verplaatsbaar》Stappen in het planproces daarvoor zijn complex》Niet alleen voor kwetsbare doelgroepen》 Business case vraagt 20 jaar...matcht niet altijd met kortere tijd voor flexibele woningen》 Flexwoningen bouwen kan íets korter, niet véél korter. Procedures gaan niet sneller》 Het ligt niet aan het product, het ligt aan 'onszelf'Heeft de Woondeal nou echt bijgedragen?We zijn pas net begonnen! Vol vertrouwen gaan we door!Woondeal U10 #MRU

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (21)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (22)

  41

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Zien we je vandaag op onze stand 12-23 op PROVADA? Voor interessante presentaties, o.a:* 10.30u Bouw voor ouderen, creëer ruimte voor de next gen!* 13.00u Monumentale Eikenstein: van (jeugd)gevangenis tot woon/ontmoetingsplekMeer info: bit.ly/3ViROwC* In Arena (hal 12): 15.15u Woondeal-debat : Metropoolregio Utrecht bouwt door bit.ly/4bNdVCr* 16.30 u MRU-netwerkborrel op onze stand 12-23.Het gebeurt in onze regio #UtrechtHeartofHealth, het kloppend hart van een gezonde samenleving.#MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (26)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (27)

  8

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Vandaag hadden we een goede start op PROVADA met onze nieuwe, frisse duurzame en gastvrije #MRU-stand, ontworpen door BYLEI | NOT STANDARD. Morgen ook weer een afwisselend programma rond bouwen, ontwikkeling van wijken en monumenten en natuurlijk ons Woondeal-debat. Het gebeurt in onze regio: #UtrechtHeartofHealth#U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (30)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (31)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (32)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (33)

  32

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Zien we je vandaag op onze stand 12-23 op PROVADA? Voor interessante presentaties over o.a.: transformatie van kantoor- naar stadswijk, toekomst bestendig bouwen en energiemanagement als oplossing bij netcongestie: * 11.00 – 11.30 uur Hoefkwartier Amersfoort: van kantoorgebied naar stadswijk met stedelijke allure, alles dichtbij en in beweging! * 12.00 – 12.30 uur Toekomstbestendig bouwen: waar staan we nu?! * 15.00 – 15.30 uur Integratie vanuit frustratie: Energiemanagement als oplossing bij netcongestie. Het gebeurt in onze regio #UtrechtHeartofHealth: gezonde mens in een gezonde leefomgeving voor een gezonde samenleving.Ook nieuwsgierig geworden? Kom vandaag 11.00 uur naar onze stand! Kijk voor ons programma op: bit.ly/3XbHN70 #MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (36)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (37)

  15

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  Zien we je op de #MRU-netwerkborrel op 12 juni, 16.30u? Van harte welkom op onze stand 12-23 op PROVADA.Mis die middag ook ons MRU-debat niet: om 15.15 uur organiseren wij het debat "1 jaar Woondeal. De Metropoolregio Utrecht bouwt door." bit.ly/4bNdVCr Woondeal U10 #MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht#UtrechtHeartofHealth #GezondeMens #GezondeLeefomgeving #GezondeSamenleving

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (40)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (41)
  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (42)

  10

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Metropoolregio Utrecht

  583 volgers

  • Deze bijdrage melden

  In onze stand 12-23 op PROVADA bieden we ook op donderdag 13 juni een interessant programma bit.ly/3V9v3uV o.a.:* 10.00 – 10.30 uur Energyhub Gemeente Lopik als kans voor bedrijfsvestiging* 11.00 – 11.30 uur Wijk van de Toekomst - #Bloemenkwartier Gemeente Woerden: integrale aanpak openbare ruimte * 12.00 – 12.30 uur Genomineerd Merwede LAB: innovatiemotor voor duurzame gebiedsontwikkelingEn #MetropoolregioUtrecht #UtrechtHeartofHealth zoekt jouw talent : * 10.30u Maurits Hoeve (dir. MRU) over onze dynamische regio * Vanaf 11.30 MRU Nu! Open Huis voor talent, met lunchOok nieuwsgierig geworden? Kom op donderdag 13 juni vanaf 10.30 uur naar onze stand! #MRU #U10 Regio Amersfoort Provincie Utrecht

  • Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (45)

  14

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (47)

Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (48)

583 volgers

Profiel weergeven

Volgen
Metropoolregio Utrecht op LinkedIn: #woondeal #mru #u10 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 6197

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.